Ուղղեք նամակ ՀՀ վարչապետին


Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Էլեկտրոնային տարբերակով ՀՀ վարչապետին հղած նամակները չեն կարող համարվել պաշտոնական, դրանք բացառապես տեղեկատվական բնույթ ունեն եւ ենթակա չեն պաշտոնական ընթացակարգով քննության:

ՀՀ վարչապետին պաշտոնական նամակ կարելի է ուղարկել հետեւյալ հասցեով`
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 1